Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 11. 2021 (čj. ČOI 145406/21/3000) týkající se kontroly na tržnici Hatě dne 25. 8. 2021, poskytnutí seznamu osob, jimž bylo zajištěno zboží z důvodu podezření z porušování práv duševního vlastnictví a poskytnutí seznamu zajištěného zboží s uvedením ochranné známky. Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu a odeslány  elektronicky datovou schránkou dne 24. 11. 2021 – čj. ČOI 150089/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena