Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 20. 4. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 3. 2021 (sp.zn. ČOI 381/30/21) týkající se kontroly u společnosti Tex-Tech. Žadateli bylo sděleno, že u společnosti probíhají tři kontroly, které nejsou zatím dokončeny a pokud se prokáže porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce, bude věc řešena ve správním řízení.     
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 13. 4. 2021 – čj. ČOI 51113/21/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena