Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 1. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 1. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 1. 2016 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti uMobil.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 12. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138316/15/3000, týkající se vydaných rozhodnutí ke kontrolám u společnosti uMobil.
Žadateli bylo sděleno, že v roce 2015 bylo inspektorátem Jihomoravským a Zlínským vydáno jedno  rozhodnutí, která mu bylo poskytnuto – čj. ČOI 2098/16/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena