Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 5. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 4. 2020 (sp.zn. ČOI 1315/30/19) týkající se výsledku šetření u společnosti Lion Sport, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 5. 2020 – čj. ČOI 62318/20/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena