Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 21. 7. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 7. 2017 na žádost týkající se počtu podnětů, stížností, kontrol a jejich výsledků, uložených pokut a jejich výše u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 6. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88624/17/3000, týkající se počtu podnětů, stížností, kontrol a jejich výsledků, uložených pokut a jejich výše u podnikatele.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 11. 7. 2017 – čj. ČOI 93027/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena