Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 22. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 12. 2021 (čj. ČOI 155145/21/3000) týkající se šetření v provozovně Autobazar RZ. Žadateli bylo sděleno, že u společnosti proběhla kontrola, bylo zjištěno porušení a bude zahájeno správní řízení. Odpověď byla odeslána elektronicky dne 14. 12. 2021 – čj. ČOI 158660/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena