Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 10. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost čj. ČOI 127877/19/3000 ze dne 8. 10. 2019 týkající se správních řízení vedených se společnostmi poskytujícími taxi služby.

Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 10. 2019 – čj. ČOI 131082/19/3000.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena