Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 7. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 10. 7. 2019 (čj. ČOI 89551/19/3000) týkající se poskytnutí smlouvy o ubytování ve věci podnětu proti společnosti Delta Reisen, s.r.o. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože se jedná o informaci, kterou povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní  činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu (ust. § 11 odst. 3 ZSPI).    

Rozhodnutí  bylo odesláno elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 7. 2019 – čj. ČOI 90562/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena