Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 25. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 9. 2020 (čj. ČOI 122305/20/3000) týkající se vedení podnětů a kontrol na podnikatelskou činnost žadatele.      
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 16. 9. 2020 – čj. ČOI 124506/20/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena