Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 26. 7. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 7. 2018 na žádost týkající se šetření spojeného s prodejem mobilního telefonu obchodní společností Daily Trade. 

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 9. 7. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88510/18/3000, týkající se šetření spojeného s prodejem mobilního telefonu obchodní společností Daily Trade. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 7. 2018 – čj. ČOI 91629/18/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena