Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 27. 3. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 3. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět u společnosti Kaufland.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 3. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 32967/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnětu společnosti Kaufland.  Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti, kterou doplnil dne 3. 3. 2017, poté byla zpracována odpověď.  

 Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako listovní doporučená zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 3. 2017 – čj. ČOI 34043/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena