Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 28. 6. 2016

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 28. 6. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 6. 2016 na žádost týkající se pokuty uložené  podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72165/16/3000, týkající se  pokuty uložené podnikateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 6. 2016 – sp.zn. ČOI 1486/30/16.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena