Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 28. 6. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti Fokus Optik.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 9. 5. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 64664/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u společnosti Fokus Optik.   Žadatel byl vyzván 2 x k doplnění žádosti, kterou doplnil dne 1. 6. a 9. 6. 2017, poté byla zpracována odpověď.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 6. 2017 – čj. ČOI 82915/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena