Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 31. 1. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 1. 2020 (čj. ČOI 7971/20/3000) týkající se výsledku šetření u  společnosti Coloseum Nemovitosti v roce 2017.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 9265/20/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena