Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 4. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 2. 2022, čj. ČOI 25213/22/3000 týkající se kontroly u společnosti RZ Auto-servis s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 23. 2. 2022 – čj. ČOI 25733/22/3000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena