Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 5. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 3. 2019 (čj. ČOI 35222/19/3000) týkající se informací o zaměstnanci inspektorátu. Žádost byla posouzena a rozhodnutím bylo poskytnutí informací o zaměstnanci inspektorátu odmítnuto.  

Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno jako listovní zásilka prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb dne 21. 3. 2019 – čj. ČOI 40130/19/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena