Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 6. 4. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 3. 2021 (sp.zn. ČOI 351/30/21) týkající se poskytnutí rozhodnutí o uložení sankce spol. VITOM reality a finance v.o.s.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 3. 2021 – čj. ČOI 44659/21/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena