Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 7. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 11. 2021, čj. ČOI 148661/21/3000 týkající se kontroly u podnikající fyzické  osoby. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 29. 12. 2021 – čj. ČOI 149988/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena