Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 8. 10. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření a výše uložené pokuty.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 121452/18/3000, týkající se výsledku šetření a výše uložené pokuty.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 26. 9. 2018 – čj. ČOI 123135/18/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena