Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 8. 12. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 11. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele na podnět.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 21. 11. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 154068/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u podnikatele na podnět.   

Žadateli bylo sděleno, že správní řízení s podnikatelem nebylo v době podání žádosti pravomocně ukončeno a bylo mu doporučeno, aby žádost o informaci podal v 1. čtvrtletí roku 2018, kdy je předpoklad, že bude k dispozici pravomocné rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky emailem dne 27. 11. 2017 – čj. ČOI 156615/17/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena