Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 8. 7. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2021 (sp.zn. ČOI 710/30/21) týkající se výsledku šetření osobních ochranných prostředků (respirátory FFP2) na základě předchozího podání žadatele. Žadateli bylo sděleno, že inspektorát u některých daných výrobků již kontrolu dokončil a v současnosti probíhá ve věci správní řízení, jehož výsledek nelze předjímat. Dále byl žadatel informován, že u některých typů výrobků nebyla dosud kontrola ukončena.  Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 29. 6. 2021 – čj. ČOI 86810/21/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena