Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 1. 6. 2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 64461/22/2700 ze dne 11. 5. 2022 týkající se kontroly výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 26. 5. 2022 –  čj. ČOI 70433/22/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena