Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 14. 12. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 149201/21/2700 ze dne 23. 11. 2021 týkající se řízení se spol. Centrum aukcí, s.r.o. a poskytnutí pravomocných i nepravomocných rozhodnutí vydaných v období od 1. 1. 2019 do data podání žádosti. Informace byla odeslána elektronicky datovou schránkou dne 7. 12. 2021 – čj. ČOI 154252/21/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena