Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 15. 12. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 153625/21/2700 ze dne 2. 12. 2021 týkající se výsledku správního řízení zahájeného na základě podání žadatele. Žadatel byl informován, že řízení není dosud ukončeno. Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 7. 12. 2021 pod čj. ČOI 154244/21/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena