Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 15. 9. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 113885/21/2700 ze dne 2. 9. 2021 týkající se výsledku správního řízení zahájeného na základě podání žadatele. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta vzhledem k tomu, že správní řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno. Žadatel byl informován, že po ukončení řízení lze požádat o informace znovu.  Rozhodnutí bylo odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 7. 9. 2021 pod čj. ČOI 114683/21/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena