Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 16. 4. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 134188/20/2700 ze dne 5. 4. 2021 týkající se poskytnutí  rozhodnutí v řízení se  spol. JIP východočeská, a.s. Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto.
Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou 9. 4. 2021 pod čj. ČOI 49367/21/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena