Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 18. 2. 2016

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 18. 2. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 2. 2016 na žádost týkající se zjištěných nedostatků u společnosti FOVESTAV, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 29. 1. 2016 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 11905/16/2700 týkající se zjištěných nedostatků u společnosti FOVESTAV, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že společnosti byla uložena pokuta ve výši 5 000, – Kč za to, že poskytovatel stavebních prací nevydal spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky, ačkoli bylo zřejmé, že objednané stavební práce nebudou provedeny na počkání, čímž došlo k porušení § 15 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb. Dále došlo k porušení § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb.,  a to tím, že uplatněná reklamace provedených prací nebyla vyřízena nejpozději do 30 dnů a dohoda o lhůtě delší nebyla uplatněna. 
Informace byly tazateli poskytnuty písemně a odeslány jako listovní zásilka dne 8. 2. 2016 –  čj. ČOI 14747/16/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena