Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 22. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 123436/20/2700 ze dne 14. 9. 2020 týkající se uložené sankce společnosti AutoPřibyl J+J, s.r.o.
Odpověď byla odesláno elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF) 15. 9. 2020 pod čj. ČOI 1237208/20/2700.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena