Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 24. 11. 2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 11. 2017 na žádost týkající se zaslání rozhodnutí čj. ČOI 27/0945/15/R/P.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 10. 11. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 149889/17/0100 týkající se zaslání rozhodnutí čj. ČOI 27/0945/15/R/P.

Informace byly žadateli poskytnuty dne 14. 11. 2017 elektronicky –  čj. ČOI 150453/17/2700.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena