Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 26. 7. 2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti čj. ČOI 90104/22/2700 ze dne 13.7. 2022 týkající se podání spotřebitelů na spol. ACADEMIC,a.s. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 18. 7. 2022 –  čj. ČOI 91102/22/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena