Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 28. 1. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 17. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 11. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI, evidovaná pod čj. ČOI 5510/19/2700 týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy.

Informace byly tazateli poskytnuty a odeslány dne 17. 1. 2019 jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 8112/192700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena