Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 30. 12. 2020

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 163339/20/2700 ze dne 7. 12. 2020 týkající se uložené sankce společnosti Bennet cz, s.r.o.
Informace byla odeslána elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení ZDE ve formátu PDF)  23. 12. 2020 pod čj. ČOI 170654/20/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena