Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 30. 3. 2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 33749/22/2700 ze dne 10. 3. 2022 týkající se šetření u společnosti Elmont-CH a Garland v letech 2018 – 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 23. 3. 2022 –  čj. ČOI 50566/22/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena