Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 31. 3. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 19916/21/2700 ze dne 18. 2. 2021 týkající se oznamovatele podnětu ke kontrole. Žádost byla podána ústně do protokolu – úředního záznamu. Poskytnutí informace bylo částečně odmítnuto.
Odpověď a rozhodnutí o odmítnutí žádosti  byly odeslány elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení  ZDE a  ZDE  ve formátu PDF)  23. 3. 2021 pod čj. ČOI 40414/21/2700 a čj. ČOI 40413/21/2700.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena