Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 6. 1. 2017

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 6. 1. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 12. 2016 na žádost týkající se výše pokuty uložené podnikateli ve věci nevyřízené reklamace stavebních prací.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 21. 12. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 137183/16/2700 týkající se výše pokuty uložené podnikateli ve věci nevyřízené reklamace stavebních prací. Žadateli bylo sděleno, že s uvedeným podnikatelem nebylo dosud zahájeno správní řízení. Po ukončení a nabytí právní moci rozhodnutí bude možné informaci o výsledku řízení poskytnout.
Odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky dne 28. 12. 2016 –  čj. ČOI 169224/16/2700.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena