Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 6. 12. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 11. 2018 na žádost týkající se výsledků řízení s podnikatelem.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 20. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 151192/18/2700 týkající se výsledku řízení s podnikatelem.

Informace byly žadateli poskytnuty dne 23. 11. 2018 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 152494/18/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena