Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 7. 10. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 123037/21/2700 ze dne 23. 9. 2021 týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce za prodej nekvalitní pohonné hmoty s porušením kvalitativního parametru oxidační stability.  
Odpověď byla odeslána elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 30. 9. 2021 pod čj. ČOI 124318/21/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena