Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 7. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 22. 2. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 12. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI, evidovaná pod čj. ČOI 20771/19/2700 týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky dne 22. 2. 2019 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 21267/19/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena