Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 12. 12. 2016

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 12. 12. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 11. 2016 na žádost týkající se dokladů ke spisu sp. zn. ČOI 11939/16/4000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 27. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se dokladů ke spisu sp. zn. ČOI11939/16/4000.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 28. 11. 2016 – čj. ČOI 155188/16/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena