Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 12. 5. 2017

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 12. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 5. 2017 na žádost týkající se kontrol ČS PHM, MOL Česká republika v Opavě.  
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 23. 4. 2017 pod sp.zn. ČOI 59745/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly ČS PHM, MOL Česká republika v Opavě.  Žadateli byly zaslány požadované dokumenty – Protokol o kontrole, zkušební protokol, inspekční zpráva a protokol o odběru vzorků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 2. 5. 2017 – čj. ČOI 61919/17/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena