Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 18. 4. 2016

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 18. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 4. 2016 na žádost týkající se podání, na jehož základě byla provedena kontrola.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezský a Olomoucký  se sídlem v Ostravě byla dne 29. 3. 2016 doručena žádost čj. ČOI 37165/16/4000 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se podání, na jehož základě byla provedena kontrola.
Odpověď ze dne 4. 4. 2016 čj. ČOI 40286/16/3100 byla rozhodnutím odmítnuta vzhledem k tomu, že osobní údaje podatele, včetně samotného textu podání  nelze poskytnout, neboť povinný subjekt je získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu.    

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena