Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 28. 2. 2017

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 28. 2. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se řízení se společností.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 9. 2. 2017 pod čj. ČOI 20921/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se řízení se společností.  Žadateli bylo sděleno, že řízení se společností nebylo dosud ukončeno. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 2. 2017 – čj. ČOI 23007/17/3100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena