Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 10. 3. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 24. 2. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 163263/20/4000 týkající se výsledku kontroly a uložení sankce fyzické podnikající osobě a to na základě podnětu podaného v roce 2021 žadatelem. Žadateli bylo sděleno, že uvedené podnikající osobě byla uložena sankce ve výši 2 000, – Kč za porušení § 13 ZOS (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a za porušení § 19 odst. 3 ZOS. Za přestupky byla podnikateli uložena sankce formou příkazu namístě dne 5. 1. 2021, kdy nabylo právní moci rozhodnutí a pokuta byla v plné výši uhrazena také téhož dne.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 2. 3. 2021 – čj. ČOI 31485/21/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena