Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 10. 8. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 7. 2018 na žádost týkající se poskytnutí kopií rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek, kdy prodávající návod k obsluze prodávaného výrobku poskytl spotřebiteli jinak, než zákonem stanovenou formou, zejména v elektronické podobě (na datovém nosiči, samotném prodávaném přístroji) nebo odkazem na www stránky (tj. kdy byl porušen § 9 odst. 1zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dále jen ZOS).

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 17. 7. 2018 pod sp.zn. ČOI 94389/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí  kopií rozhodnutí o uložení pokuty za výše uvedený přestupek v pravomoci tohoto inspektorátu.

Žadateli bylo sděleno, že přestupek, který by striktně splňoval požadavky žadatele uvedené za slovem „zejména“, příslušným inspektorátem postihován nebyl, a proto se odpověď týká všech případů, kdy prodávající poskytl zákonem požadované informace v rozporu s § 9 odst. 1 ZOS, resp. tyto informace spotřebiteli neposkytl vůbec. Žadateli bylo poskytnuto 8 anonymizovaných rozhodnutí o uložení pokuty v předmětné věci.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 30. 7. 2018 – čj. ČOI 97780/18/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena