Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 15. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 5. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 28. 2. 2019 pod sp. zn. ČOI 131447/18/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 5. 3. 2019 – čj. ČOI 31485/19/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena