Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 23. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 10. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 24139/19/4000 týkající se zaslání kopie protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 9. 2019 – čj. ČOI 116564/19/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena