Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 24. 4. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 4. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti Hadex, spol. s r.o. na provedeného na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 5. 4. 2018 pod sp.zn. ČOI 5153/18/0100  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření u společnosti Hadex, spol. s r.o. provedeného na podnět žadatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 4. 2018 – čj. ČOI 50384/18/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena