Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 24. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 11. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 93890/19/4000 týkající se zaslání kopie protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 9. 2019 – čj. ČOI 111895/19/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena