Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 25. 6. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 15. 6. 2020, evidované pod čj. ČOI 70404/20/4000 týkající se podnětu žadatele. Žadateli bylo sděleno, že jeho podnět byl postoupen jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu Celnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 18. 6. 2020 – čj. ČOI 84810/20/4000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena