Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský – 27. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 3. 8. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 102896/21/4000 týkající poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF)  dne 17. 8. 2021 –  čj. ČOI 106465/21/4000.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena